Výbor pro zdravotnictví
Semináře

Mýty a fakta na téma ekonomika a kouření (14. července 2010) 
Transplantace v České republice a evropská legislativa (13. října 2010) 
Mladí lékaři (22. listopadu 2010) 
Prevence sezónní chřipky v ČR (23. listopadu 2010) 
Kvalita onkologické péče v ČR - analýza výstupů (29. listopadu 2010) 
Děti s duševním hendikepem v školském, sociálním a právním systému ČR (6. prosince 2010) 
Zdraví národa je bohatstvím země (17. února 2011) 
Aktivní pacient - efektivní zdravotnictví (22. února 2011) 
Health Technology Assessment  aneb co znamená stejná úhrada za stejný efekt (10. března 2011) 
Perinatální medicína v České republice. Aktuální stav  v roce 2011 (24. března 2011) 
Moderní léčebné metody chronicky nemocných z hlediska dopadů na zdravotní a sociální rozpočty (7. dubna 2011) 
E - neschopenka, první krok k elektronizaci českého zdravotnictví (14. dubna 2011) 
Role, přínos a postavení psychosomatiky v současném zdravotnictví  ČR (15. dubna 2011) 
Evropský den práv pacientů (20. dubna 2011) 
Rakovina děložního čípku a další HPV onemocnění - aktuální stav a trendy v prevenci (21. dubna 2011) 
Problematika zdravotních ústavů a hygienické služby (5. května 2011) 
Světový den bez tabáku - v České republice ano či ne? (31. května 2011) 
Patří lázeňská péče do systému veřejného zdravotního pojištění? (21. června 2011) 
Vize v rehabilitaci a sociálním začleňování lidí po poškození mozku (23. června 2011) 
Léčebné využití konopí a konopných přípravků ve světle novelizace zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a nejnovějších vědeckých poznatků - krátkodobá a střednědobá perspektiva vývoje (13. září 2011) 

123
ISP (příhlásit)