Zahraniční výbor

Předseda

Karel Schwarzenberg

Místopředseda

Ing. René Číp
Ing. Jana Fischerová, CSc.
MUDr. Pavel Holík
Ing. Kateřina Konečná
MgA. Martin Stropnický
Ing. Pavel Šrámek, MBA

Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
Podvýbor pro styky s krajany
Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
ISP (příhlásit)