Zahraniční výbor
Podvýbor pro styky s krajany

Předseda

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.ISP (příhlásit)