Dokument EU 12793/10

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií (FLEGT)
/kód dokumentu 12793/10, KOM(2010) 405 v konečném znění, 2010/0216 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1279310cs.docISP (příhlásit)