Dokument EU 12793/10

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií (FLEGT)
/kód dokumentu 12793/10, KOM(2010) 405 v konečném znění, 2010/0216 (NLE)/Deskriptory EUROVOCu:akční program, Kamerun, lesní legislativa, lesnická ekonomika, mezinárodní spolupráce, obchodní operace, podvod, správa věcí veřejných, těžba dřeva, trvale udržitelný rozvojISP (příhlásit)