Dokument EU 12380/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Druhý plán boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) - Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii na období 2010-2015
/kód dokumentu 12380/10, KOM(2010) 384 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1238010cs.docISP (příhlásit)