Dokument EU 12380/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Druhý plán boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) - Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii na období 2010-2015
/kód dokumentu 12380/10, KOM(2010) 384 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:bovinní spongiformní encefalopatie, choroby zvířat, ochrana spotřebitele, veterinární legislativa, výživa zvířat, zdravotnická legislativaISP (příhlásit)