Dokument EU 12208/10

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání
/kód dokumentu 12208/10, KOM(2010) 379 v konečném znění, 2010/0210 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1220810cs.docISP (příhlásit)