Dokument EU 12208/10

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání
/kód dokumentu 12208/10, KOM(2010) 379 v konečném znění, 2010/0210 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, cizí státní občan, cizinecké právo, migrační politika Společenství, migrující pracovník, povolení k pobytu, pracovní povolení, pracovní právo, sezónní zaměstnání, třetí země, volný pohyb pracovníků, vstup cizincůISP (příhlásit)