Dokument EU 11883/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu - nový politický rámec pro evropský cestovní ruch
/kód dokumentu 11883/10, KOM(2010) 352 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1188310cs.docISP (příhlásit)