Dokument EU 11883/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu - nový politický rámec pro evropský cestovní ruch
/kód dokumentu 11883/10, KOM(2010) 352 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:cestovní ruch, Evropa, evropská kulturní událost, evropská spolupráce, financování Společenství, hospodářský růst, kulturní dědictví, novinka, politika cestovního ruchu, práce v cestovním ruchu, trvale udržitelný rozvojISP (příhlásit)