Výbor pro obranu
Usnesení

č. 80k bodu „Různé“ (15. dubna 2015) 
č. 81k projednání návrhu ministra obrany Mg A. Martina Stropnického na odvolání a jmenování náčelníka Vojenské policie (7. května 2015) 
č. 82k vládnímu návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misích OSN UNDOF a MINUSMA /sněmovní tisk č. 472/ (7. května 2015) 
č. 83k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2014 /sněmovní t isk č. 448/ (7. května 2015) 
č. 84k Informaci o vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červen - prosinec 2014 /sněmovní tisk č. 452/ (7. května 2015) 
č. 85k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk č. 408/ (7. května 2015) 
č. 86k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (7. května 2015) 
č. 87k vládnímu návrhu na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky /sněmovní tisk č. 483/ (11. června 2015) 
č. 882015k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámce operace NATO v roce 2015 /sněmovní tisk č. 511/ (11. června 2015) 
č. 89k Informaci k aktivním zálohám (11. června 2015) 
č. 90k přípravě na Radu EU k bezpečnostní situaci a k tématu aktualizace (11. června 2015) 
č. 91k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (11. června 2015) 
č. 92k 1. doplňku k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk č. 522/ (24. června 2015) 
č. 93k Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014 /sněmovní tisk č. 523 (24. června  2015) 
č. 94k Informaci o projednávání branné legislativy (24. června 2015) 
č. 95k Informaci k aktivním zálohám, CIOR (24. června 2015) 
č. 96k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (24. června 2015) 
č. 97k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/ 1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/ 2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/ 2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 503) (3. září 2015) 
č. 98k Informaci o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO „Active Fence“ v Turecké republice (sněmovní tisk č. 544) (3. září 2015) 
č. 99k informaci k aktivním zálohám – výběr koordinátora AZ a jeho statut, kurzy AZ, náborová kampaň AZ (3. září 2015) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)