Výbor pro obranu
Usnesení

č. 60k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (12. listopadu 2014) 
č. 61k Informaci k akvizicím Ministerstva obrany ČR (7. ledna 2015) 
č. 62ke Koncepci výstavby Armády ČR a k prezentaci AČR, přednesené na výboru pro obranu dne 12. listopadu 2014 (7. ledna 2015) 
č. 63k projednání návrhu vlády ČR na jmenování nového náčelníka Generálního štábu AČR (7. ledna 2015) 
č. 64k Informaci k situaci v muničním skladu ve Vrběticích (7. ledna 2015) 
č. 65k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (7. ledna 2015) 
č. 66k doplnění záměrů zahraničních služebních cest výboru pro obranu v roce 2015 a k termínu složení delegace pro zahraniční služební cestu do Polska (20. ledna 2015) 
č. 67k Informaci k situaci v CBO Těchonín. (28. ledna 2015) 
č. 68k rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 388/ (28. ledna 2015) 
č. 69k postoji AOBP ČR vůči Koncepci výstavby AČR z pohledu českých výrobců a jejich připomínky (28. ledna 2015) 
č. 70k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (28. ledna 2015) 
č. 71ke složení delegace výboru pro zahraniční služební cestu do Kanady (17. března 2015) 
č. 72k návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2014 kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad (15. dubna 2015) 
č. 73k návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2014 ka pitola 307 - Ministerstvo obrany (15. dubna 2015) 
č. 74k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území ČR a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR v roce 2015 /sněmovní tisk č. 401/ (15. dubna 2015) 
č. 75k Informaci o rozhodnutí vlády o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015 /sněmovní tisk č. 427/ (15. dubna 2015) 
č. 76k Informaci o rozhodnutí vlády o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015 /sněmovní tisk č. 427/ (15. dubna 2015) 
č. 77k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk č. 400/ (15. dubna 2015) 
č. 78k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk č. 408/ (15. dubna 2015) 
č. 79k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (15. dubna 2015) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)