Výbor pro obranu
Usnesení

č. 20ke stanovení maximálního počtu členů podvýborů (5. března 2014) 
č. 21k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (5. března 2014) 
č. 22k vládnímu návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/ (9. dubna 2014) 
č. 23k vládnímu návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) /sněmovní tisk 57/ (9. dubna 2014) 
č. 24ke zřízení podvýborů výboru pro obranu a ke stanovení maximálního počtu členů podvýborů (9. dubna 2014) 
č. 25ke změně návrhů záměrů zahraničních služebních cest výboru v roce 2014 (9. dubna 2014) 
č. 26k návrhu termínu a pořadu 7. schůze výboru (9. dubna 2014) 
č. 27k volbě členů podvýborů zřízených v 7. volebním období výborem pro obranu (30. dubna 2014) 
č. 28ke složení delegace výboru pro zahraniční služební cestu do Estonské republiky (30. dubna 2014) 
č. 29ke složení delegace výboru pro zahraniční služební cestu do Korejské republiky (30. dubna 2014) 
č. 30k návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2013 kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad. (21. května 2014) 
č. 31k Návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2013 kapitola 307 - Ministerstvo obrany (21. května 2014) 
č. 32k Návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2013 kapitola 307 - Ministerstvo obrany (21. května 2014) 
č. 33k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 2. pololetí roku 2013 /sněmovní tisk 150/. (21. května 2014) 
č. 34k Informaci o vojenských cvičeních jednotek štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červen - prosinec 2013 /sněmovní tisk 191/. (21. května 2014) 
č. 35k Návrhu na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014 /sněmovní tisk 193/. (21. května 2014) 
č. 36k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/. (21. května 2014) 
č. 37k návrhu termínů a k návrhům pořadů příštích schůzí výboru. (21. května 2014) 
č. 38k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (12. června 2014) 
č. 39k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 /sněmovní tisk č. 229/. (26. června 2014) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)