Výbor pro obranu
Usnesení

č. 40k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013 /sněmovní tisk 200/. (3. září 2014) 
č. 41k 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek štábů AČR se zahraničními partnery na území ČR i mimo ně v roce 2014 /sněmovní tisk 240/. (3. září 2014) 
č. 42k informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013 /sněmovní tisk 244/. (3. září 2014) 
č. 43k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/ (3. září 2014) 
č. 44k rezignaci poslance Marka Černocha z podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany, obchodu s vojenským materiálem a inovace AČR. (3. září 2014) 
č. 45k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (3. září 2014) 
č. 46k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (3. září 2014) 
č. 47k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (3. září 2014) 
č. 48k projednání zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu č. 12/33 - Peněžní prostředky určené na pořizování výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republikya č. 12/26 - Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s. p., dříve VOP - 26 Štenberk, s. p. (1. října 2014) 
č. 49k informaci o výsledcích jednání na Summitu NATO, které se uskutečnilo ve dnech 4. - 5. září 2014 ve Walesu (1. října 2014) 
č. 50k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (1. října 2014) 
č. 51k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017 /sněmovní tisk č. 348/ (22. října 2014) 
č. 52k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 - kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad (12. listopadu 2014) 
č. 53k Informaci k budování schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti ČR v souvislosti s přijímanou národní strategií pro danou oblast (12. listopadu 2014) 
č. 54k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 - kapitola 307 - Ministerstvo obrany ČR (12. listopadu 2014) 
č. 55k Informaci MO o hospodaření státních podniků založených Ministerstvem obrany ČR se zaměřením na dopady sankcí a ochranu státních zájmů (12. listopadu 2014) 
č. 56k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR v 1. pololetí 2014 /sněmovní tisk č. 325/ (12. listopadu 2014) 
č. 57k Informaci o vojenských cvičení jednotek a štábů AČR se zahraničními partnery na území ČR i mimo ně za obdobní leden - červen 2014 /sněmovní tisk č. 350/ (12. listopadu 2014) 
č. 58k 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014 /sněmovní tisk č. 354/ (12. listopadu 2014) 
č. 59k záměrům zahraničních služebních cest výboru pro obranu v roce 2015 (12. listopadu 2014) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)