Rozpočtový výbor
Usnesení RV

č. 81k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů (25. dubna 2018) 
č. 82Zpráva o projednání ze dne 25. dubna 2018 návrhu poslanců Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše, Heleny Langšádlové, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. sněmovní tisk 41 - 2. čtení (25. dubna 2018) 
č. 83k návrhu poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (25. dubna 2018) 
č. 84k návrhu Konvergenčního programu České republiky na léta 2018 až 2021 a Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky (25. dubna 2018) 
č. 85k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů (9. května 2018) 
č. 86k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 69 - 2. čtení (9. května 2018) 
č. 87k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2019 – kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky (9. května 2018) 
č. 88k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2019 - kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad (9. května 2018) 
č. 89k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2019 - kapitola 359 Úřad Národní rozpočtové rady (9. května 2018) 
č. 90k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2018 (9. května 2018) 
č. 91k Informaci ministryně financí o stavu „Nespotřebovaných výdajů kapitol a předpokladech dopadu jejich čerpání na výdaje SR v roce 2018" (9. května 2018) 
č. 92k Informaci ministryně financí k eventuálním dopadům aktuálního zastavení financování programu ICT resortu MPO ze strany EU do státního rozpočtu a k analýze následného vývoje (9. května 2018) 
č. 93k Senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (9. května 2018) 
č. 94k návrhu poslanců Vojtěcha Munzara, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (9. května 2018) 
č. 95k návrhu poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (9. května 2018) 
č. 96ke Zprávě o činnosti finančního arbitra za rok 2017 (sněmovní tisk 141) (9. května 2018) 
č. 97k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2019 - kapitola 358 Ústavní soud (9. května 2018) 
č. 98k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2019 - kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv (9. května 2018) 
č. 99k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2019 – kapitola 303 Senát Parlamentu (9. května 2018) 
č. 100k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2019 - kapitola 302 (9. května 2018) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)