Rozpočtový výbor
Usnesení RV

č. 61k žádosti Veřejného ochránce práv o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2018 mezi kapitolou 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva a kapitolou 309 – Kancelář veřejného ochránce práv (14. března 2018) 
č. 62k žádosti Úřadu Národní rozpočtové rady o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2018 mezi kapitolou 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva a kapitolou 359 – Úřad Národní rozpočtové rady z důvodu zajištění financování kapitoly státního rozpočtu zřízené dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (14. března 2018) 
č. 63k volbě předsedů podvýborů rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu (14. března 2018) 
č. 64ke schválení pořadu 7. schůze rozpočtového výboru (14. března 2018) 
č. 65k vládnímu návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění (25. dubna 2018) 
č. 66k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění (25. dubna 2018) 
č. 67k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů (25. dubna 2018) 
č. 68k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony sněmovní tisk 93 – 2. čtení (25. dubna 2018) 
č. 69k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony (25. dubna 2018) 
č. 70k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond (25. dubna 2018) 
č. 71k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (25. dubna 2018) 
č. 72ke změně záměru zahraničních cest poslanců rozpočtového výboru v roce 2018 (25. dubna 2018) 
č. 73k zahraniční cestě delegace rozpočtového výboru do Slovinska (25. dubna 2018) 
č. 74k přijetí delegace Výboru pro finance a rozpočet Národní rady Slovenské republiky (25. dubna 2018) 
č. 75k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017 (25. dubna 2018) 
č. 76Zpráva o projednání k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 (25. dubna 2018) 
č. 77k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol výborům včetně vztahů k státním fondům (25. dubna 2018) 
č. 78k Informaci posl. J. Skopečka k žádosti výboru pro evropské záležitosti o vyjádření se k Evropským dokumentům (25. dubna 2018) 
č. 79ke schválení pořadu 8. schůze rozpočtového výboru (25. dubna 2018) 
č. 80k volbě člena podvýboru rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy a k volbě člena podvýboru rozpočtového výboru pro daně, cla a loterie (25. dubna 2018) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)