Rozpočtový výbor
Usnesení RV

č. 21k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018, kapitola 396 - Státní dluh (6. prosince 2017) 
č. 22k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018, kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv (6. prosince 2017) 
č. 23k Informaci Ministerstva financí o souhrnném výhledu hospodaření veřejných rozpočtů (fondy a samospráva) v roce 2018 - hodnocení podle paktu stability a růstu (6. prosince 2017) 
č. 24ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017 (sněmovní tisk 4) (6. prosince 2017) 
č. 25k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2017 (6. prosince 2017) 
č. 26k žádosti o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2017, kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) k realizaci projektu „Vybudování a provoz dětské skupiny NKÚ" v rámci operačního programu Zaměstnanost (6. prosince 2017) 
č. 27ke schválení pořadu 4. schůze rozpočtového výboru (6. prosince 2017) 
č. 28k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018, kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa (11. prosince 2017) 
č. 29ke schválení pořadu 5. schůze rozpočtového výboru (11. prosince 2017) 
č. 30ke Střednědobému výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 (sněmovní tisk 3) (11. prosince 2017) 
č. 31k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 (sněmovní tisk 2) a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018 2. čtení (11. prosince 2017) 
č. 32k záměru zahraničních cest poslanců rozpočtového výboru v roce 2018 (10. ledna 2018) 
č. 33ke zřízení podvýboru pro daně, cla a loterie (10. ledna 2018) 
č. 34ke zřízení podvýboru rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy (10. ledna 2018) 
č. 35ke zřízení podvýboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie (10. ledna 2018) 
č. 36ke kapitolám Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 v gesci výboru (14. února 2018) 
č. 37k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (14. února 2018) 
č. 38k vládnímu návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění (14. února 2018) 
č. 39k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění (14. února 2018) 
č. 40k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů (14. února 2018) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)