Rozpočtový výbor
Usnesení RV

č. 41ke Zprávě České národní banky o inflaci IV (Zpráva o měnovém vývoji za 1. až 3. čtvrtletí 2017) (14. února 2018) 
č. 42ke Zprávě České národní banky o inflaci I (Zpráva o měnovém vývoji za 1. až 4. čtvrtletí 2017) (14. února 2018) 
č. 43k žádosti Úřadu Národní rozpočtové rady o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2018 mezi kapitolou 398 - Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva a kapitolou 359 - Úřad Národní rozpočtové rady z důvodu zajištění financování kapitoly státního rozpočtu zřízené dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (14. února 2018) 
č. 44k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 sněmovní tisk 1 (14. února 2018) 
č. 45k financování neziskových organizací (14. února 2018) 
č. 46k doplnění usnesení RV č. 74 z 29. dubna 2014 ke stanovení bližších podrobností, kterými se provádí ustanovení § 8, odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla) v platném znění (14. února 2018) 
č. 47ke stanovení bližších podrobností, kterými se provádí ustanovení § 8, odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla) v platném znění (14. února 2018) 
č. 48k zahraniční cestě delegace rozpočtového výboru do Turecka (14. února 2018) 
č. 49k volbě členů podvýboru rozpočtového výboru pro daně, cla a loterie (14. února 2018) 
č. 50k volbě členů podvýboru rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy (14. února 2018) 
č. 51k volbě členů podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie (14. února 2018) 
č. 52ke schválení pořadu 6. schůze rozpočtového výboru (14. února 2018) 
č. 53k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů sněmovní tisk 46 – 3. čtení (14. března 2018) 
č. 54k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony sněmovní tisk 47 – 3. čtení (14. března 2018) 
č. 55k vládnímu návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění (14. března 2018) 
č. 56k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění (14. března 2018) 
č. 57k Senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (14. března 2018) 
č. 58k Prezentaci výroční zprávy Evropského Účetního dvora za rok 2016 (14. března 2018) 
č. 59k návrhu poslanců Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše, Heleny Langšádlové, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (14. března 2018) 
č. 60k návrhu poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 38 – 2. čtení (14. března 2018) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)