Sněmovní tisk 84
Novela zákona o periodickém tisku a o ostatních HIP

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

RNDr. Jiří Payne předložil sněmovně návrh zákona 18. 12. 1998Jiří Payne.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 84/0 dne 21. 12. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 1998. Vláda zaslala stanovisko 21. 1. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 1999 jako tisk 84/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 39, dokument 39/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Irena Ondrová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr), Výbor pro evropskou integraci (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 39/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 39/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 39/3 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 24. 6. 1999 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 39/4 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 7. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 7. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 1999.

Zákon vyhlášen 23. 7. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 160/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost státu, Tisk

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Politika

Deskriptory EUROVOCu: komunikační profese, ochrana údajů, periodikum, státní tajemstvíISP (příhlásit)