Sněmovní tisk 773
Návrh novely zákona o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Hofman, Ludmila Müllerová, Jaroslav Gongol) předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2000.
Zástupce navrhovatele: Hofman Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 773/0 dne 14. 11. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 11. 2000. Vláda zaslala stanovisko 14. 12. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 12. 2000 jako tisk 773/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 3. 1. 2001. Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 75)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1421).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 773/3, který byl rozeslán 4. 4. 2001 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 204, usnesení č. 1527).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 4. 2001 jako senátní tisk č. 51.
  K návrhu zákona 17. 5. 2001 nepřijato usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 5. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 5. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2001.

Zákon vyhlášen 14. 6. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 188/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Důchody

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, podmínky pro odchod do důchoduISP (příhlásit)