Sněmovní tisk 744
Smlouva mezi ČR a SRN o propojení české dálnice D8

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 744/0 dne 10. 10. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 10. 2000 (usnesení č. 327). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Laštůvka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1335).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 2. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 744/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1465).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 5. 3. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 28. 3. 2001.

Senát

 • PS

  Jaromír Schling předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 26/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Kulhánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 3. 2001 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 26/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2001 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 26/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 26/3 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 3. 2001 na 6. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 79).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 9. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 47 pod číslem 103/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dálnice, Německo, pohraniční oblastISP (příhlásit)