Sněmovní tisk 73
Sml. mezi ČR a Syrskou arabskou rep. o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 73/0 dne 6. 9. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Renáta Witoszová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 67).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 73/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 12. 2010 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 203).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 9. 2010 jako senátní tisk 325/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 9. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Mgr. Miroslav Nenutil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 26. 10. 2010 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 325/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 12. 2010 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 325/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 12. 2010 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 48).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 20. 12. 2010.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, sociální zabezpečení, SýrieISP (příhlásit)