Stenografický zápis 9. schůze, 9. prosince 2010


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Gazdík


135. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec David Rath
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Martin Pecina
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Michal Doktor
Poslanec David Rath
Poslanec Michal Doktor
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Martin Pecina
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec David Rath
Poslanec Michal Doktor
Poslanec David Rath


50. Návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie /kód dokumentu 11805/10, KOM(2010) 350 v konečném znění/ /sněmovní tisk 187-E/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Jan Bauer
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Ivana Weberová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Ivana Weberová
Poslankyně Milada Emmerová


51. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru Regionů a parlamentům členských států - Přezkum rozpočtu EU /kód dokumentu 15285/10, KOM(2010) 700 v konečném znění/ /sněmovní tisk 191-E/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Bauer
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


136. Ústní interpelace

Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Dana Váhalová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Dana Váhalová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jaroslav Vandas
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jaroslav Vandas
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jeroným Tejc
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jeroným Tejc
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Vladimír Koníček
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Vladimír Koníček
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jaroslav Vandas
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Látka
Poslankyně Marta Semelová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Marta Semelová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Zemek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Látka
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jan Látka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Paroubek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 17.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Květa Matušovská
Poslankyně Miloslava Vostrá


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Canbeře 16. září 2009 /sněmovní tisk 18/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Renáta Witoszová


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 3. června 2010 v Podgorice /sněmovní tisk 19/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Gandalovič
Poslankyně Miloslava Vostrá


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu /sněmovní tisk 20/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Miloslava Vostrá


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. června 2010 v Bělehradě /sněmovní tisk 34/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Gandalovič
Poslankyně Miloslava Vostrá


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009 /sněmovní tisk 35/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Gandalovič
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Petr Gazdík
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 18.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.37 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009 /sněmovní tisk 36/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Květa Matušovská
Poslankyně Miloslava Vostrá


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu /sněmovní tisk 39/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Holík
Poslankyně Miloslava Vostrá


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Canbeře 16. září 2009 /sněmovní tisk 18/ - druhé čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 3. června 2010 v Podgorice /sněmovní tisk 19/ - druhé čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu /sněmovní tisk 20/ - druhé čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. června 2010 v Bělehradě /sněmovní tisk 34/ - druhé čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009 /sněmovní tisk 35/ - druhé čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 24. srpna 2009 v Taškentu /sněmovní tisk 40/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Kubata
Poslankyně Miloslava Vostrá


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze /sněmovní tisk 41/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Gandalovič
Poslankyně Miloslava Vostrá


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 42/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Miloslava Vostrá


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi /sněmovní tisk 43/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Lenka Andrýsová
Poslankyně Miloslava Vostrá


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81, o inspekci práce v průmyslu a v obchodě, a Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 129, o inspekci práce v zemědělství /sněmovní tisk 44/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 54/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Květa Matušovská


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko - slovenských státních hranicích /sněmovní tisk 55/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Robin Böhnisch


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 56/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Květa Matušovská


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkajícímu se elektronického nákladního listu /sněmovní tisk 57/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Novosad


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 58/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Rom Kostřica


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie /sněmovní tisk 62/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Cyril Zapletal


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 19. března 2010 v Rabatu /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Miloslava Vostrá


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou, podepsaná v Praze 8. června 2010 /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Gabriela Pecková


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 25. března 2010 /sněmovní tisk 73/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Renáta Witoszová


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie /sněmovní tisk 86/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Květa Matušovská


80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 140/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Václav Klučka


81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 141/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Václav Klučka


82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 142/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Václav Klučka


84. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých /sněmovní tisk 152/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kristýna Kočí


85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. října 2010 v Praze /sněmovní tisk 160/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Rom Kostřica


86. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Minsku dne 11. srpna 2010 /sněmovní tisk 161/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Gandalovič


87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Květa Matušovská


88. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 24. Kongresu Světové poštovní unie /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Renáta Witoszová


89. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách /sněmovní tisk 181/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Květa Matušovská
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 19.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP