Sněmovní tisk 727
Nov. zák. o přechodu n. věcí, práv a záv. z majetku ČR - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Brousek, Walter Bartoš, Petr Mareš, Václav Pícl) předložila sněmovně návrh zákona 20. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Brousek Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 727/0 dne 21. 9. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 9. 2000. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2000 jako tisk 727/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 10. 2000 (usnesení č. 327). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 11. 2000 na 29. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 115, usnesení č. 1316).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 368, dokument 368/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Jiří Liška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 12. 2000 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 368/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 12. 2000 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 368/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 12. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 1. 2001.

Zákon vyhlášen 11. 1. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 3 pod číslem 10/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Samospráva, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, převod vlastnictví, veřejná správaISP (příhlásit)