Sněmovní tisk 648
Výroční zpráva a účetní závěrka PF ČR za rok 1999

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1999 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1999

Autor: Fencl Jan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 15. 6. 2000 jako tisk 648/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 6. 2000 (usnesení č. 298). Zpravodajem určen Josef Vejvoda.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 26. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1292).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (příhlásit)