Usnesení PS č. 1292

k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1999 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 648/ (26. října 2000)
ISP (příhlásit)