Sněmovní tisk 62
Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr prům.a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 62/0 dne 2. 9. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 89).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 62/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 62/Z.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 12. 2010 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 200).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 8. 2010 jako senátní tisk 315/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 9. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Karel Šebek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 10. 2010 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 315/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 10. 2010 a přijal usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako tisk 315/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2010 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 35).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 20. 12. 2010.Deskriptory EUROVOCu: Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie, mezinárodní spolupráce, obnovitelné zdroje, ratifikace dohodyISP (příhlásit)