Sněmovní tisk 583
Novela zákona o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Oldřich Vojíř, Jan Kasal, Pavel Suchánek) předložila sněmovně návrh zákona 29. 8. 2008.
Zástupce navrhovatele: Vojíř Oldřich a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 583/0 dne 29. 8. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 9. 2008. Vláda zaslala stanovisko 23. 9. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 9. 2008 jako tisk 583/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2008 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23., 24. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 916).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 583/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 583/3, který byl rozeslán 5. 5. 2009 v 14:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 130, usnesení č. 1241).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 583/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 583/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 72, usnesení č. 1346).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 9. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 9. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 109 pod číslem 347/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Komunikace dopravní, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z motorových vozidel, mýto, nákladní vozidlo, silniční poplatek, silniční síť

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)