Stenografický zápis 59. schůze, 10. června 2009


(Jednání pokračovalo v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Papež
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jan Husák
Poslanec Petr Braný
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Kateřina Jacques
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Petr Krill
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Radim Chytka
Poslanec David Kafka


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 744/ - druhé čtení

Poslanec Martin Říman
Poslanec Petr Braný
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Říman
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Petr Braný
Poslanec Martin Říman
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Martin Říman
Poslanec Petr Braný


151. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Waltera Bartoše a Michaely Šojdrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. /sněmovní tisk 669/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Rybínová


152. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové a Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 684/ - třetí čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Jiřina Fialová
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


148. Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Jana Kasala a Pavla Suchánka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., a zákona č. 342/2006 Sb. /sněmovní tisk 583/ - třetí čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Karel Sehoř


144. Návrh poslanců Radko Martínka, Martina Tesaříka, Ladislavy Zelenkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 506/ - třetí čtení

Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Petr Braný
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 11.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.46 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


140. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Zdeněk Lhota
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno od 12.13 do 12.18 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Boris Šťastný
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


141. Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 387/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Martin Říman


142. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa, Miloslava Souška, Marcely Mertinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 456/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Přemysl Rabas


143. Návrh poslanců Václava Votavy, Václava Šlajse, Petra Červenky, Josefa Smýkala a Alfréda Michalíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 457/ - třetí čtení

Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno ve 12.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 834/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Pavel Suchánek


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 752/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Jan Vidím


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 758/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Václav Šlajs
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Dolejš


76. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky, Ivana Ohlídala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Pleva


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 859/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Josef Čerňanský


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Marek Benda


113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu 2001 k této úmluvě (Brusel, 19. prosince 2003) /sněmovní tisk 608/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Zdeněk Jičínský


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Marek Benda


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 827/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Ludvík Hovorka


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 838/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný


38. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Miloslavy Vostré, Kateřiny Konečné, Milana Bičíka, Soni Markové, Marty Bayerové, Josefa Šenfelda, Ivany Levé a Milady Halíkové na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům /sněmovní tisk 539/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Daniel Rovan
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Daniel Rovan
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 19 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP