Sněmovní tisk 539
N.z. o poskytování půjček se stát.příspěvkem mladým manželům

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Miloslava Vostrá, Kateřina Konečná, Milan Bičík, Soňa Marková, Marta Bayerová, Josef Šenfeld, Ivana Levá, Milada Halíková) předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2008.
Zástupce navrhovatele: Bebarová-Rujbrová Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 539/0 dne 19. 6. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 6. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 7. 2008 jako tisk 539/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Josef Smýkal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 35)

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 10. 6. 2009 na 59. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 2. 10. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1438).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 539/2, který byl rozeslán 10. 3. 2010 v 12:15.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Rodina

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, manželé, půjčka, státní podpora

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)