Sněmovní tisk 58
Vl. n. změny Přílohy II Mez. úmluvy proti dopingu ve sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 58/0 dne 1. 9. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 85).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 58/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 12. 2010 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 199).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 8. 2010 jako senátní tisk 321/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 9. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Hana Doupovcová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 21. 9. 2010 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 321/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 12. 2010 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 321/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 12. 2010 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 50).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 20. 12. 2010.Deskriptory EUROVOCu: dopování, léčba, povzbuzující prostředek, sociální problém, sportISP (příhlásit)