Sněmovní tisk 521
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 521/0 dne 14. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 776).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 521/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 521/2, který byl rozeslán 24. 2. 2004 v 18:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 548, usnesení č. 959).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 313, dokument 313/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 313/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 7. 4. 2004 a přijal usnesení č. 209, které bylo rozdáno jako tisk 313/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 4. 2004 a přijal usnesení č. 271, které bylo rozdáno jako tisk 313/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 405).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 4. 2004 poslancům jako tisk 521/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 4. 2004 poslancům jako tisk 521/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 26, usnesení č. 1099).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 5. 2004.

Zákon vyhlášen 2. 6. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 110 pod číslem 340/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soutěž hospodářská

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kontrola restriktivních praktik, právo EU - vnitrostátní právo, soutěžní politika, soutěžní právo

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)