Sněmovní tisk 497
Novela zákona o civilním letectví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Peltrám Antonín.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 497/0 dne 6. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Švrček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 725).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 497/2, který byl rozeslán 6. 4. 2000 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 265, usnesení č. 967).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 232, dokument 232/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 5. 2000 a přijal usnesení č. 290, které bylo rozdáno jako tisk 232/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 5. 2000 a přijal usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako tisk 232/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 6. 2000.

Zákon vyhlášen 12. 6. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 146/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Občan

Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, Eurocontrol, letecká kontrola, letecký provoz, Mezinárodní organizace pro civilní letectví, obchodní licence, technická norma, vzdušná bezpečnostISP (příhlásit)