Sněmovní tisk 49
Doh. mezi ČR a vlád. Bulh. rep. o spolup. proti trestné čin.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 49/0 dne 25. 8. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 79).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 12. 2010 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 240).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 10. 2010 jako senátní tisk 348/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 10. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 1. 2011 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 348/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 1. 2011 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 113).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 12. 2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 4. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 18 pod číslem 34/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, Bulharsko, Česká republika, policejní spolupráce, trestná činnost, veřejná bezpečnost, veřejný pořádekISP (příhlásit)