Usnesení PS č. 79

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení (23. září 2010)

Související sněmovní tisky

49 Doh. mezi ČR a vlád. Bulh. rep. o spolup. proti trestné čin.
ISP (příhlásit)