Sněmovní tisk 484
Sml. mezi ČR a Írán. islám. rep o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 484/0 dne 19. 5. 2015.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 641/12, PID KORN8TJKQDPN.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 5. 2015 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 10. 2015 na 33. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 979).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 3. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 484/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 484/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 1. 2016 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1049).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 5. 2015 jako senátní tisk 76/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 5. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 76/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 6. 2015 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 76/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 8. 2015 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 219).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 2. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 16. 9. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 29 pod číslem 47/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, ÍránISP (příhlásit)