Organizační výbor
Usnesení č. 168 (20. května 2015)

Související sněmovní tisky

451 Novela z., kterým se vyhl. Národní park České Švýcarsko

453 Novela z. o církvích a náboženských společnostech

473 Novela z. o státní památkové péči

474 Doh.mezi státy EU a Islandem k Rámc.úml.OSN o změně klimatu

475 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2014

476 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014

477 Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2014

479 Doh. o hosp. partnerství mezi státy CARIFORA a státy ES

480 Dlouhodobý záměr vzdělávání na období 2015-2020

481 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014

482 Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu

483 Vl.n.na prodloužení doby působení Britského vojen. týmu v ČR

484 Sml. mezi ČR a Írán. islám. rep o zamezení dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)