Usnesení PS č. 1049

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015 /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení (26. ledna 2016)

Související sněmovní tisky

484 Sml. mezi ČR a Írán. islám. rep o zamezení dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)