Stenografický zápis 33. schůze, 8. října 2015


(Schůze pokračovala v 9.20 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


205. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Farský
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Laudát
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zbyněk Stanjura


138. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 482/ - prvé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor


134. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014 /sněmovní tisk 324/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Zbyněk Stanjura


135. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. září 2014 /sněmovní tisk 343/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec René Číp
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec René Číp
Ministr kultury ČR Daniel Herman


136. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014 /sněmovní tisk 389/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Leo Luzar


137. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015 /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno od 11.50 do 11.55 hodin.)

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček


139. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015 /sněmovní tisk 484/ - prvé čtení

Poslanec František Laudát


140. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná dne 28. dubna 2015 v Praze /sněmovní tisk 492/ - prvé čtení

Poslanec Roman Sklenák


143. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014 /sněmovní tisk 584/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Václav Klučka


125. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie /sněmovní tisk 356/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Leo Luzar


130. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Robin Böhnisch
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno ve 12.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


206. Ústní interpelace

Poslankyně Vlasta Bohdalová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec Josef Zahradníček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Zahradníček
Poslanec Jiří Zlatuška
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Zlatuška
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bendl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bendl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec René Číp
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec René Číp
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Lank
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Lank
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Valenta
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Valenta
Poslankyně Miroslava Strnadlová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Strnadlová
Poslanec Radim Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Radim Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Adolf Beznoska
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Adolf Beznoska
Poslankyně Jana Černochová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Jana Černochová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kučera
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kučera
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jan Zahradník
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Jan Zahradník
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Rom Kostřica
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Karel Šidlo
Poslankyně Markéta Adamová
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslankyně Markéta Adamová
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Leoš Heger
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Leoš Heger
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec René Číp
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec René Číp
Poslankyně Jana Pastuchová
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Jana Pastuchová
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec Michal Kučera
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Michal Kučera
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Michal Kučera
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Kučera
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 17.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP