Sněmovní tisk 448
Vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 448/0 dne 18. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 1., 2. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 629).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 448/3, který byl rozeslán 7. 4. 2000 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 179, usnesení č. 954).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 243, dokument 243/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro evropskou integraci (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 5. 2000 a přijal usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako tisk 243/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 5. 2000 a přijal usnesení č. 297, které bylo rozdáno jako tisk 243/2 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 11. 5. 2000 a přijal usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako tisk 243/3 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 6. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 156/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: kontrola zbrojení, osobní zbraň, označení kvality, označení původu, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, zbrojařský průmyslISP (příhlásit)