Sněmovní tisk 447
Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 28. 6. 2011. Návrh zákona rozeslán dne 28. 6. 2011 senátorům jako tisk 143/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2011 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 8. 2011 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 143/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 3. 8. 2011 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 143/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2011 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 301).
  Návrh projednán dne 4. 8. 2011 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 322).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 12. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: Grulich T.,Paukrtová S..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 447/0 dne 12. 8. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2011. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 9. 2011 jako tisk 447/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 9. 2011 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: JUDr. Vít Bárta a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 12. 2011 na 32. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 13. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 913).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 447/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 447/3, který byl rozeslán 3. 2. 2012 v 10:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 173, usnesení č. 1036).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 2. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 300, dokument 300/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Dagmar Zvěřinová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 2012 a přijal usnesení č. 230, které bylo rozdáno jako tisk 300/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 3. 2012 a přijal usnesení č. 174, které bylo rozdáno jako tisk 300/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 3. 2012 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 562).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2012.

Zákon vyhlášen 11. 4. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 45 pod číslem 121/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
932Vladislav Vilímec00597-00841.doc (33 KB) / PDF (65 KB, 2 strany)
00597-00842.doc (55 KB) / PDF (97 KB, 6 stran)
 31. 1. 2012 v 12:52:28
963Vladislav Vilímec00623-00871.doc (31 KB) / PDF (64 KB, 2 strany)
00623-00872.doc (50 KB) / PDF (93 KB, 6 stran)
 1. 2. 2012 v 10:13:19


Hesla věcného rejstříku: Odškodnění, Vztahy vlastnické
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: Československo, náhrada škody, nemovitý majetek, odškodnění, Ukrajina

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)