Sněmovní tisk 348
Smlouva mezi ČR a SRN o hraničním dokumentárním díle

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 348/0 dne 13. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 9. 1999 (usnesení č. 163). Určil zpravodaje: PhDr. Jiří Vlach a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 487).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 1. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 348/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 731).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 31. 1. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 2. 2000.

Senát

 • PS

  Václav Grulich předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 1. 2000 jako senátní tisk 156/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 156/1 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dokumentace, hranice, Německo, pohraniční oblastISP (příhlásit)