Sněmovní tisk 341
Dodatek ke Zprávě o činnosti Rady pro rozhlas a televizi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1998 až 31. 12. 1998

Autor: Rada ČR pro RTV

Poslanecká sněmovna


Čtení proběhlo 10. 3. 2000 na 22. schůzi.
Zpráva schválena (usnesení č. 884).Hesla věcného rejstříku: Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (příhlásit)