Sněmovní tisk 339
Smlouva mezi ČR a Moldavskou r. o dvojím zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 339/0 dne 7. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 9. 1999 (usnesení č. 163). Určil zpravodaje: Ing. Vlasta Štěpová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 481).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 29. 11. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 339/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 12. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 339/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 739).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 31. 1. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 2. 2000.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 1. 2000 jako senátní tisk 162/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 224, které bylo rozdáno jako tisk 162/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 162/2 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, MoldavskoISP (příhlásit)