Sněmovní tisk 319
Návrh zákona o jazyce České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Klanica, Miloslav Kučera st., Květoslava Čelišová, Pavel Kováčik, Václav Exner, Alena Svobodová) předložila sněmovně návrh zákona 13. 8. 1999.
Zástupce navrhovatele: Klanica Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 319/0 dne 17. 8. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 8. 1999. Vláda zaslala stanovisko 16. 9. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 1999 jako tisk 319/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Jazyk státní

Deskriptory EUROVOCu: oficiální jazykISP (příhlásit)