Sněmovní tisk 307
Návrh novely zákona o státním odborném dozoru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Doležal Vladimír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 307/0 dne 26. 7. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 7. 1999. Vláda zaslala stanovisko 25. 8. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 1999 jako tisk 307/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 210, dokument 210/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 3. 2000 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 210/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 210/2 (záznam z jednání).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 124/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Hornictví, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, důlní provoz, odborná kvalifikace, odpovědnost, správní dohled, těžební průmysl, výbušnina, živnostISP (příhlásit)