Sněmovní tisk 219
Návrh novely zákona o konkursu a vyrovnání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

JUDr. Eva Dundáčková předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 1999Eva Dundáčková.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 219/0 dne 5. 5. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 5. 1999. Vláda zaslala stanovisko 3. 6. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 6. 1999 jako tisk 219/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 6. 1999 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Ing. Josef Hojdar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 6. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 356).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 219/5, který byl rozeslán 27. 1. 2000 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 538, usnesení č. 786).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 181, dokument 181/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 159, které bylo rozdáno jako tisk 181/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 247, které bylo rozdáno jako tisk 181/2 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 3. 2000 poslancům jako tisk 219/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 3. 2000 poslancům jako tisk 219/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 32, usnesení č. 902).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2000.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 105/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Konkurs

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, finanční zrovnoprávnění, konkurz, nucená správa, vyrovnání s věřiteliISP (příhlásit)