Sněmovní tisk 18
Smlouva mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 7. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 18/0 dne 12. 7. 2010.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 7. 2010. Určil zpravodaje: Renáta Witoszová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 64).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 18/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 12. 2010 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 185).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 5. 10. 2010 jako senátní tisk 346/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 10. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 11. 2010 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 346/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 1. 2011 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 346/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2011 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 94).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 20. 12. 2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 6. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 32 pod číslem 58/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Austrálie, Česká republika, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)