Usnesení PS č. 64

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Canbeře 16. září 2009 /sněmovní tisk 18/ - prvé čtení (23. září 2010)
ISP (příhlásit)